Corona virus

Vi har fått frågor ang våra kurser i Corona-tider! Vi följer kommunens och Folkhälsomyndighetens instruktioner och i dagsläget hålls våra kvällskurser enligt plan.

Pensionärskurserna har vi ställt in fram till påsklovet. Mer info kommer under vecka 16.


Viktigt att poängtera är dock att man som ledare eller deltagare ska avstå från att delta i våra kurser om du :

- under de senaste 14 dagarna har besökt ett riskområde och därefter fått sjukdomssymptom ( hosta, andningssvårigheter eller feber )

- har kommit i kontakt med någon som har besökt ett riskområde och därefter fått sjukdomssymptom

- har sjukdomssymptom och har anledning att misstänka att du smittats från annat håll

Är man sjuk stannar man hemma från kursen, oavsett om det är corona-tider eller inte!


Vi önskar att ni tänker extra på handhygien och närkontakt! Med sunt förnuft kommer vi långt!