Corona virus

Vi har fått frågor ang våra kurser i Corona-tider!


Vi följer kommunens och Folkhälsomyndighetens instruktioner tillsammans med ABF Sörmland och from 3/4 ställs alla kurser in!


Viktigt att poängtera är dock att man som ledare eller deltagare ska avstå från att delta i våra kurser om du :

- under de senaste 14 dagarna har besökt ett riskområde och därefter fått sjukdomssymptom ( hosta, andningssvårigheter eller feber )

- har kommit i kontakt med någon som har besökt ett riskområde och därefter fått sjukdomssymptom

- har sjukdomssymptom och har anledning att misstänka att du smittats från annat håll

Är man sjuk stannar man hemma från kursen, oavsett om det är corona-tider eller inte!


Vi önskar att ni tänker extra på handhygien och närkontakt! Med sunt förnuft kommer vi långt!