valberedning och revisorer

Tesse Pettersson, valberedare

Bissen Lovén, valberedare

Gunilla Lundstedt, revisor

Bitte Deigård, revisor