Söndagsdanser 2017

Post date: 2016-dec-05 18:39:14

Nu är datum för söndagsdanser nästa år bokade, gör det du med!

Nyhet är ett tillfälle i januari!! Då repar vi förra terminens danser som en lättare uppvärmning inför starten på vårens danstermin. Datum att notera:

8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5 kl. 13.00-15.00 i Vasaskolans gymnastiksal!

Höstens datum; 9/9 OBS! Lördag och workshop. 8/10, 12/11 och 10/12

Nytt för i höst är att vi kommer att köra utlärning på en ny dans varje söndag! Danserna kommer från workshop med Urban eller Country SM

Alla linedancare är välkomna att dansa med oss! Det är gratis för medlemmar i CKLD och det kostar 50 kr/ggr för icke medlemmar. Det betalar man in på Pg 137 19 00-0, märk med namn och datum. Ingen anmälan behövs. Vi dansar efter en danslista som läggs ut här några dagar innan söndagen. Tag med egen fika så pausar vi efter halva danslistan och umgås!

Undantaget är, som tidigare år, datumet i februari som sammanfaller med årsmötet, då endast dans till 14.30 och ingen gemensam fika.

Under sommaren 2017 fortsätter vi med dans en söndag i månaden men med lite annan inriktning. Vi har tidigare provat att köra repetition och repetition/nyutlärning. De senaste somrarna har det varit workshop rakt igenom, vi får se hur upplägget blir nästa år. Mer info kommer. Datumen är:

11/6, 9/7, 13/8 även dessa kl. 13.00-15.00 i Vasaskolans gymnastiksal