Sammanställning av enkät

Post date: 2016-jan-19 14:57:54

Här kommer sammanställningen av enkäten som skickades ut till CKLD´s medlemmar.