Motionsdanser under våren

Post date: 2015-jan-01 16:15:33

Den andra söndagen i månaden kommer det att vara motionsdans i Vasaskolans gymnastiksal under vårterminen, det blir 8/2, 8/3, 12/4 och 10/5.

Första gången kör vi i februari och då kombinerat med årsmöte. Den 8/2 blir det dans 13-14.30 sen tackar vi ickemedlemmar för deras deltagande och vi andra ägnar oss åt årsmötet. Vi bjuder medlemmar på fika under mötet.

Motionsdanserna är gratis för medlemmar i föreningen, för resterande kostar det 50 kr per gång. Vi dansar 13.00-15.00 med paus för medhavd fika.

Varmt välkomna!!