Styrelsen

CKLD´s styrelse:

Petra Lundstedt, ordförande

Carola Bungerfeldt, kassör

Inger Carlsson, sekreterare

Annika Wallerström, ledamot

Arja Koivisto, ledamot

Ann Nilsson, ersättare

Christina Arvidsson, ersättare

Bilder på styrelsen

CKLD`s valberedning:

Theres Pettersson, valberedare (sammankallande)

Britt-Louise Lovén, valberedare

CKLD´s revisorer:

Gunilla Lundstedt, revisor (sammankallande)

Britt-Mari Deigård, revisor

Bilder på valberedning och revisorer

CKLD´s festkommitté :

Ann Nilsson

Anita Cronebring

Bilder på festkommittén