Styrelsen

CKLD´s styrelse:

Petra Lundstedt, ordförande

Carola Bungerfeldt, kassör

Inger Käki, sekreterare

Ann  Nilsson, ledamot

Christina Holmberg, ledamot

Christina Arvidsson, ersättare

Liselott Isetoft, ersättare

Bilder på styrelsen

CKLD`s valberedning:

Britt-Louise Lovén, valberedare (sammankallande)

Birgitta Wallgren, valberedare

CKLD´s revisorer:

Gunilla Lundstedt, revisor (sammankallande)

Britt-Mari Deigård, revisor

Bilder på valberedning och revisorer

CKLD´s festkommitté :

Ann Nilsson

Anita Cronebring

Bilder på festkommittén