styrelsen

Petra Lundstedt, ordförande

Carola Bungerfeldt

Inger Carlsson, sekreterare


Arja Koivisto, ledamot

Annika Wallerström, ledamot

Annte Nilsson, ersättare

Christina Arvidsson, ersättare